הסדרת מקרקעין, הליכי רישום ראשון ורכישת קרקעות ביהודה ושומרון

למשרדנו התמחות ייחודית בליווי פרויקטים ביהודה ושומרון, בכלל זה ליווי הליכי רישום ראשון, טיפול בהתנגדויות, ועדות ערר, הליכי תכנון (לרבות תכנון תב"ע והסדרת קו כחול), הוצאת היתרים וליווי רוכשי הפרויקט.

במהלך השנים צבר משרדנו ידע וניסיון רב בעבודה מול רשויות התכנון השונות, רשות מקרקעי ישראל, הממונה על הרכוש הנטוש, החטיבה להתיישבות, מועצת התכנון העליונה, הרשות לנתיבי הגז ועוד.

בנוסף, מייצג המשרד נאשמים בהליכים פליליים על פי חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים, בתביעות לסילוק יד, ביטול צווי הריסה, צווי הפסקה מנהליים ועוד.

מבין לקוחות המשרד מלווה המשרד חברות יזמיות וקבלניות, בעלי קרקע וקבוצות רכישה בפרויקטים מורכבים ורחבי היקף, בליווי הליכי תכנון, התנגדויות, שינוי תב"ע, הליכים משפטיים, בוררויות, עררים ועוד.

z3